Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2014

menntolowa
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
menntolowa
"Wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia, bo pokochałam matkę od kiedy otworzyłam oczy po raz pierwszy."
menntolowa
- Nie umawiam się z nieznajomymi. - oświadczyłam.
- Na szczęście ja tak. Przyjadę o piątej.
— Becca Fitzpatrick- "Szeptem"
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty

June 17 2014

menntolowa
9250 df3d 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viapeculiar-cat peculiar-cat

June 12 2014

4063 52ee
menntolowa
Zaufanie - wchodzi schodami, zjeżdża windą.
Reposted fromlimeup limeup viaspalonyteatr spalonyteatr
menntolowa
Lubię okna. Robię w nich absolutnie
wszystko: stoję, patrzę, płaczę.
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viaspalonyteatr spalonyteatr

June 11 2014

menntolowa
6282 3666
Reposted fromwordshurt wordshurt viaskonfundowane skonfundowane
menntolowa
menntolowa
Wooden cards
Reposted fromwasnae wasnae viasickdream sickdream
menntolowa
menntolowa
Największe kłamstwa kobiet:
nr 8: Wcale nie przejmuje się, że nie odzywa się do mnie.
— extract
Reposted fromextract extract viacytaty cytaty
menntolowa
Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to co, już masz w sobie.
— C. R. Zafón - Cień wiatru
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viacytaty cytaty
menntolowa
3174 5d93
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viamefir mefir

June 10 2014

menntolowa
6756 0b6a
Reposted fromglupiages glupiages
menntolowa
6757 f1fb
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
menntolowa
Play fullscreen
Now I see fire
Inside the mountain
I see fire
Burning the trees
And I see fire
Hollowing souls
I see fire
Blood in the breeze
And I hope that you'll remember me


And if we should die tonight
We should all die together
Reposted fromPoranny Poranny viasignofthemoth signofthemoth
menntolowa
Dwie rzeczy, które w Polsce wiążą ludzi; wódka i zmęczenie.
— Marek Hłasko
Reposted fromyoungblood youngblood viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl